Łagodność

Przywódcy Kościoła powinni okazywać łagodność. Biblia mówi: „Nie szukaliśmy też chwały u ludzi ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu; przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci.” 1 Tes 2,6-7 (BW).

Bądź uprzejmy, cierpliwy i łagodny. Biblia mówi: „A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych...” 2 Tm 2,24-25 (BW).

Łagodność jest oznaką mądrości. Biblia mówi: „Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.” JAK. 3,17 (BW)

Aktualnie jesteś offline