Miłosierdzie

Okazując miłosierdzie naśladujemy Boga. Biblia mówi: „Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.” ŁUK. 6,35-36 (BW)

Prawdziwe miłosierdzie jest naszą odpowiedzią na Bożą miłość. Biblia mówi: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.” RZYM. 12,14-15 (BW)

Miłosierdzie to jedna z cech charakteru wyznawcy Chrystusa. Biblia mówi: „Tak więc jako wybrani, uświęceni i umiłowani przez Boga powinniście się przyodziać w prawdziwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość.”. KOL. 3,12 (BWP)

Z radością okazujmy miłosierdzie, służąc Bogu i pomagając ludziom. Biblia mówi: „...kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.” RZYM. 12,8 (BW)

Aktualnie jesteś offline