Miłosierdzie

Okazując miłosierdzie naśladujemy Boga. Biblia mówi: „Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.” Łk 6,35-36 (BW).

Prawdziwe miłosierdzie jest naszą odpowiedzią na Bożą miłość. Biblia mówi: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.” Rz 12,14-15 (BW).

Miłosierdzie to jedna z cech charakteru wyznawcy Chrystusa. Biblia mówi: „Tak więc jako wybrani, uświęceni i umiłowani przez Boga powinniście się przyodziać w prawdziwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość.”. Kol 3,12 (BWP).

Z radością okazujmy miłosierdzie, służąc Bogu i pomagając ludziom. Biblia mówi: „...kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.” Rz 12,8 (BW).

Aktualnie jesteś offline