Dzieci

Młodość jest dobrym okresem w życiu człowieka na stworzenie bliskiego i trwałego związku z Bogiem. Biblia mówi: „Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich upodobania.” KAZN. SAL. 12,1 (BT)

Bóg nie zwraca uwagi na wiek, ale na nasze serce i pragnienia. Biblia mówi: „Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec...” 1 SAM. 2,18 (BW)

Czego Bóg oczekuje od dzieci: Biblia mówi: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.” KOL. 3,20 (BW)

Jednym z Bożych przykazań jest oddawanie czci i szanowanie swoich rodziców. Biblia mówi: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” 2 MOJŻ. 20,12 (BW)

Jak długo dzieci powinny szanować swoich rodziców? Biblia mówi: „Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką.” PRZYP. SAL. 23,22 (BW)

Stosowanie dyscypliny wobec dzieci świadczy o rodzicielskiej miłości. Biblia mówi: „Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go — w porę go karci.” PRZYP. SAL. 13,24 (BT)

Młodzi ludzie, którzy w swoim życiu wzorują się na Chrystusie mogą być przykładem dla innych wierzących. Biblia mówi: „Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.” 1 TYM. 4,12 (BW). Dzieci powinny uczyć się od swoich rodziców. Biblia mówi: „Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki” PRZYP. SAL. 1,8 (BW)

Dzieci, które prowadzą lekkomyślne i beztroskie życie przynoszą hańbę swoim rodzicom. Biblia mówi: „Kto pouczenia przyjmuje, jest roztropnym synem, kto się z rozwiązłym zadaje, hańbi swego ojca.” PRZYP. SAL. 28,7 (BWP)

Grzechem jest okradanie i wykorzystywanie swoich rodziców. Biblia mówi: „Kto ograbia ojca lub matkę sądząc, że nie czyni nic złego, zalicza się do grona morderców.” PRZYP. SAL. 28,24 (BWP)

Młodzi ludzie powinni z rozwagą dobierać sobie przyjaciół. Biblia mówi: „Nie poddawaj się młodzieńczym zachciankom, natomiast — wraz z tymi, którzy czystym sercem zwracają się do Pana — zabiegaj usilnie o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój.” 2 TYM. 2,22 (BWP)

Aktualnie jesteś offline