Serce

Bóg patrzy na to, co jest w naszych sercach. Biblia mówi: „Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” 1 Sam 16,7 (BW)

Nasze serca potrzebują oczyszczenia. Biblia mówi: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!” Ps 51,12 (BW)

Zachowujmy pokój w naszych sercach, gdyż Bóg wie wszystko i o wszystko się troszczy. Biblia mówi: „Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.” 1 J 3,19-20 (BW)

Nasze oddanie Bogu powinno być pełne i szczere. Biblia mówi: „Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani”. Rz 6,17 (BW)

Aktualnie jesteś offline