Upadki

Jak powinniśmy reagować na błędy i upadki innych osób? Biblia mówi: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.” Mt 7,1-2 (BW).

Powinniśmy traktować upadki innych z wyrozumiałością i cierpliwością. Biblia mówi: „Bądźcie zawsze pokorni, łagodni, cierpliwi. Znoście jedni drugich z [prawdziwą] miłością.” Ef 4,2 (BWP).

Czy powinniśmy mówić innym o ich błędach i upadkach? Biblia mówi: „A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego.” Mt 18,15 (BW).

W jakim duchu powinniśmy napominać naszych współwyznawców? Biblia mówi: „Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje.” Ga 6,1-3 (BW).

Aktualnie jesteś offline