Ciało

Bóg jest stworzycielem ludzkiego ciała. Biblia mówi: Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje duszę moją znasz dokładnie.” Ps 139,14 (BW).

Nasze ciało powinno być żywą ofiarą złożoną Bogu. Biblia mówi: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.” Rz 12,1 (BW).

Nasze „duchowe” ciało należy do Boga i jest świątynią Ducha Świętego. Biblia mówi: „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.” 1 Kor 6,19-20 (BW).

Nasze „fizyczne” ciało należy do naszego współmałżonka. Biblia mówi: „Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona.” 1 Kor 7,2-4 (BW).

Po śmierci, przy powtórnym przyjściu Jezusa, nasze ciała zostaną przywrócone do życia. Biblia mówi: „Tak samo przedstawia się sprawa ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało podległe zniszczeniu — powstaje ciało niezniszczalne... W jednym momencie, w okamgnieniu, kiedy zabrzmi trąba zwiastująca koniec, umarli powstaną w niezniszczalnej postaci...” 1 Kor 15,42.52 (BP).

Na przykładzie ciała człowieka przedstawiona jest zasada funkcjonowania kościoła. Biblia mówi: „Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.” Rz 12,4-5 (BW).

Aktualnie jesteś offline