Morderstwo

Bóg, w Swoich przykazaniach, zabrania zabijać. Biblia mówi: „Nie zabijaj.” Pwt 5,17 (BW).

Gniew może być formą zabójstwa. Biblia mówi: „Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.” Mt 5,21-22 (BW).

Aktualnie jesteś offline