Praca

Nasza praca powinna odznaczać się uczciwością. Biblia mówi: „Spełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu, a nie ludziom.” Ef 6,7 (BWP)

Wszystko co robimy powinno przynosić chwałę Chrystusowi. Biblia mówi: „I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.” Kol 3,17 (BW)

Wszystko co robimy powinniśmy robić najlepiej jak potrafimy. Biblia mówi: „Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.” Kazn 9,10 (BW)

Aktualnie jesteś offline