Dieta

Jak wyglądała pierwsza dieta ludzi? Owoce, zboża, orzechy i warzywa strączkowe. Biblia mówi: „Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem!” Rdz 1,29 (BW).

Bezpośrednio po potopie, gdy nie było na ziemi prawie żadnej roślinności, jaką dietę Bóg polecił ludziom? Biblia mówi: „A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.” Rdz 9,2-4 (BW).

Ludzie powinni uważać na to, co jedzą i rozróżniać jedzenie dobre od tego, którego nie powinni jeść. Biblia mówi: „abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno.” Kpł 11,47 (BW). (Patrz także cały rozdz. 11).

Podział zwierząt na czyste i nieczyste nie był tylko żydowskim zakazem. Podział ten znany był już w czasach przed Abrahamem — pierwszym Żydem. Biblia mówi: „I rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę.” Rdz 7,1-2 (BW).

Podział zwierząt na czyste i nieczyste będzie istniał do końca czasów. Biblia mówi: „Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia... Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą — mówi Pan.” Iz 66,15.17 (BW).

Jaki przykład dał nam Daniel w kwestii znaczenia odpowiedniej diety dla człowieka? Biblia mówi: „Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia.” Dn 1,8 (BW). Co Daniel spożywał zamiast mięsa i wina? Biblia mówi: „Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia.” Dn 1,12 (BW).

Dlaczego powinniśmy pracować nad samokontrolą w naszych nawykach żywieniowych? Biblia mówi: „...Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.” 1 Kor 10,31 (BW).

Aktualnie jesteś offline