Dziedzictwo

Nasze duchowe dziedzictwo powinno być przekazywane następnym pokoleniom. Biblia mówi: „Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność.” Iz 38,19 (BW).

Wyznawcy Chrystusa posiadają ogromne dziedzictwo wiary. Biblia mówi: „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary...” Hbr 12,1-2 (BW).

Powinniśmy przekazywać naszym dzieciom dziedzictwo prawd i nauk chrześcijańskich. Biblia mówi: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.” Pwt 6,5-7 (BW).

Aktualnie jesteś offline