Napominanie

Mądre i uzasadnione napominanie jest darem i błogosławieństwem. Biblia mówi: „Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które słucha, ten, kto mądrze napomina.” Prz 25,12 (BW).

Kiedy napominanie jest pomocne i pożyteczne? Gdy przyczynia się do wprowadzenia zgody i przybliża ludzi do Chrystusa i Jego nauki. Biblia mówi: „A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym.” Ga 2,11 (BW) „Tak więc głosimy Chrystusa każdemu człowiekowi, napominamy każdego, pouczając każdego z całą mądrością, aby wszyscy mogli okazać się doskonałymi w swoim zjednoczeniu z Chrystusem.” Kol 1,28 (BWP).

Mądre napominanie wypływa z miłości, a nie z chęci potępienia. Biblia mówi: „Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane.” 1 Kor 4,14 (BW).

Napominanie pomaga tym, którzy chcą wzrastać duchowo. Biblia mówi: „Przyjmujcie cierpliwie to, co służy waszemu wychowaniu. Bóg was traktuje jak synów. Czy jest syn, którego ojciec nie karci?” Hbr 12,7 (BP).

Pismo Święte również jest źródłem napomnień i rad. Biblia mówi: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” 2 Tm 3,16-17 (BW).

Aktualnie jesteś offline