Obłuda

Nasza obłuda nie oszuka Boga. Biblia mówi: „I powiedział im: Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.” ŁUK. 16,15 (BW)

Ludzie obłudni mają złe motywy swojego postępowania. Biblia mówi: „Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.” MAT. 6,2 (BW)

Człowiek obłudny zna prawdę ale jej nie przestrzega, wierzy w Chrystusa ale nie żyje według Jego zasad. Biblia mówi: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.” MAT. 23,13 (BW)

Aktualnie jesteś offline