Obłuda

Nasza obłuda nie oszuka Boga. Biblia mówi: „I powiedział im: Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.” Łk 16,15 (BW).

Ludzie obłudni mają złe motywy swojego postępowania. Biblia mówi: „Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.” Mt 6,2 (BW).

Człowiek obłudny zna prawdę ale jej nie przestrzega, wierzy w Chrystusa ale nie żyje według Jego zasad. Biblia mówi: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.” Mt 23,13 (BW).

Aktualnie jesteś offline