Pokój

Jak mogę odnaleźć pokój? Biblia mówi: „Pojednaj się z Nim raczej, zawrzyj pokój, bo tylko w ten sposób znów posiądziesz dobro.” Hi 22,21 (BWP).

Pokój to wypełnianie Bożej woli. Biblia mówi: „Doznając usprawiedliwienia wypływającego z wiary, cieszymy się pokojem, który otrzymaliśmy od Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” Rz 5,1 (BP).

Pokój jest darem od Boga. Biblia mówi: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” J 14,27 (BW).

Bóg daje pokój tym, którzy przestrzegają Jego przykazań. Biblia mówi: „Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, Na niczym się nie potkną.” Ps 119,165 (BW).

Pokój jest celem, do którego warto dążyć. Biblia mówi: „Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.” Rz 14,19 (BW).

Pokój oznacza bezpieczeństwo. Biblia mówi: „Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Pokój niech panuje w murach twoich, A spokój w twoich pałacach!” Ps 122,6-7 (BW).

Jak mogę zachować pokój, który odnalazłem? Biblia mówi: „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną.” Iz 26,3-4 (BW).

Bóg błogosławi tym, którzy dążą do zachowania pokoju. Biblia mówi: „Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, albowiem będą nazwani synami Boga.” Mt 5,9 (BWP).

Aktualnie jesteś offline