Osądzanie

Powinniśmy osądzać innych według Bożych standardów uczciwości. Biblia mówi: „I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi.” IZAJ. 11,3-5 (BW)

W jaki sposób osądzasz innych, tak i ty zostaniesz osądzony. Biblia mówi: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.” MAT. 7,1-2 (BW)

Osądzać możemy tylko współwyznawców, którzy popełniają grzech. Biblia mówi: „Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.” 1 KOR. 5,12-13 (BW)

Aktualnie jesteś offline