Radość

Boża obecność napełnia nas radością. Biblia mówi: „Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja...” Ps 16,8-9 (BW).

Radość daje nam przestrzeganie Bożych przykazań. Biblia mówi: „Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.” J 15,10-11 (BW).

Radość jest darem Ducha Świętego. Biblia mówi: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość...” Ga 5,22-23 (BW).

Możemy być radości bez względu na okoliczności. Biblia mówi: „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.” Flp 4,4 (BW).

Aktualnie jesteś offline