Łaska

Zbawienie jest z łaski — jest darem od Boga. Biblia mówi: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Ef 2,8-9 (BW).

Czy łaska znosi Boże prawo? Biblia mówi: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy.” Rz 3,31 (BW).

Boża łaska jest naszą jedyną nadzieją! Biblia mówi: „Dzięki obfitemu miłosierdziu twojemu nie wygubiłeś ich i nie opuściłeś, gdyż Ty jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym.” Ne 9,31 (BW).

Możemy być zbawieni tylko dzięki Bożej łasce. Biblia mówi: „W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności”. Ef 1,7-8 (BW).

Bóg jest łaskawy, miłosierny i cierpliwy. Biblia mówi: „Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.” Ps 103,8-11 (BW).

Aktualnie jesteś offline