Kłamstwo

Kłamiąc, wyrządzamy krzywdę sami sobie. Biblia mówi: “Dlatego też brzydźcie się wszelkim kłamstwem. Niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo przecież wszyscy razem jesteśmy członkami tego samego Ciała.” EFEZ. 4,25 (BWP)

Dziewiąte przykazanie zabrania kłamać. Biblia mówi: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.” 2 MOJŻ. 20,16 (BW)

Kłamanie nie jest zachowaniem chrześcijańskim. Biblia mówi: „Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.” KOL. 3,9-10 (BW)

Bóg nienawidzi kłamstwa. Biblia mówi: „Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się.” PRZYP. 12,22 (BW)

Kłamcy usunięci są sprzed oblicza Boga. Biblia mówi: „Oszust nie zamieszka w domu moim, Kłamca nie ostoi się w oczach moich.” PS. 101,7 (BW)

Ludzie nieuczciwi nie zostaną wpuszczeni do miasta Bożego. Biblia mówi: „Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.” OBJ. 22,15 (BW)

Jesteśmy kłamcami, gdy nazywamy się Chrześcijanami, a nie wypełniamy słów Chrystusa. Biblia mówi: „Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.” 1 JANA 2,4 (BW)

Hipokryci są kłamcami. Biblia mówi: „Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.” JAK. 3,14 (BW)

Bóg nam przebaczy. Biblia mówi: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” 1 JANA 1,9 (BW)

Aktualnie jesteś offline