Upijanie się

Pismo Święte zdecydowanie potępia upijanie się, ponieważ wiąże się to z poważnymi konsekwencjami. Biblia mówi: „A nie upijajcie się winem...”. Ef 5,18 (BT), albowiem „Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju”. Iz 5,22 (BW), gdyż „Wino i moszcz odbierają rozum”. Oz 4,11 (BT).

Nie zachowywanie umiaru w jedzeniu, a szczególnie w piciu może mieć poważne konsekwencje. Bieda jest jedną z nich. Biblia mówi: „Nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać; bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach”. Prz 23,20-21 (BT). „Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino”. Prz 21,17 (BT).

Upijanie się jest często powodem nieporozumień, waśni i rozstań. Biblia mówi: „Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie [przez gardło]: bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza; twoje oczy dostrzegą rzeczy dziwne, a serce twe brednie wypowie”. Prz 23,31-33 (BT). „Wino – to szyderca, mocny trunek – to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza”. Prz 20,1 (BT).

Najpoważniejszym problemem związanym z piciem alkoholu jest nałóg – choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanych trunków. Biblia mówi: „Biada! Kto mówi: Ach! U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny”. Prz 23,29-30 (BW).

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić”. 1 Kor 6,12 (BW). A picie alkoholu bezsprzecznie nie jest pożyteczne i zniewala. Biblia mówi: „Czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami?”. Rz 6,16 (BWP). W związku z tym należy unikać czy też uwalniać się od tego, co nie jest pożyteczne. Zatem „najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej”. 2 Kor 7,1 (BT).

Biblia daje nam inną alternatywę zamiast upijania się alkoholem: „A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem”. Ef 5,18 (BT). Dzięki temu zachowamy nie tylko godność osobistą, ale i szacunek do słowa Bożego. Biblia mówi: „Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężomaby nie bluźniono słowu Bożemu”. Tt 2,1-5 (BT).

Osoby ubiegające się o stanowiska w Kościele nie mogą mieć problemów z upijaniem się. Biblia mówi: „Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina... Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku… Kobiety również – czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim”. 1 Tm 3,1-3.8.11 (BT). Apostoł Paweł nie podaje tu ilości wypitego trunku, od którego jest „przebranie miary w piciu”, dlatego bezpiecznie jest być w 100% abstynentami od alkoholu.

Szatan wykorzystuje trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z upijaniem się, dlatego Biblia radzi: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!”. 1 P 5,8-9 (BT).

Witalne siły człowieka nie mogą być niszczone przez jego zmysłowe praktyki, na przykład przez upijanie się, Biblia bowiem mówi: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. Rz 13,13-14 (BT).

Podsumowanie. Biblia mówi: „Rozważny zło widzi i odwraca się, nierozważni tam idą – i szkodę ponoszą”. Prz 22.3 (BT). Zło tkwi w picu alkoholu, a największą szkodą związaną z pijaństwem jest utrata życia wiecznego. Biblia mówi: „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą”. 1 Kor 6,9-10 (BW). „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy”. Ef 5,15 (BW).

Aktualnie jesteś offline