Bać się Boga

Człowiek powinien bać się Boga (tzn. szanować Go i oddawać Mu cześć). Biblia mówi: „A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.” Pwt 10,12-13 (BT). „Tylko bójcie się Pana i służcie mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami.” 1 Sm 12,24 (BW).

Bóg prowadzi i uczy tych, którzy się Go boją. Biblia mówi: „A kimże jest człowiek, co boi się Boga? Takiemu pokazuje drogę, którą winien wybrać... Bóg zaufał tym, co się Go boją, i On powierza im całe przymierze.” Ps 25,12;14 (BWP).

Mądry jest człowiek, który boi się Boga. Biblia mówi: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego — to rozum” Prz 9,10 (BW).

Lepiej jest bać się Boga niż być bogatym. „Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem.” Prz 15,16 (BW).

Gdy rodzice boją się Boga, Pan ochrania również ich dzieci. Biblia mówi: „Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci.” Prz 14,26-27 (BW).

Aktualnie jesteś offline