Boże dzieci

Kim są Boże dzieci? Gdy rodzimy się duchowo do nowego życia, stajemy się dziećmi Bożymi. Biblia mówi: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.” J 1,12-13 (BW)

Bóg daje nam możliwość bycia Jego dziećmi. Biblia mówi: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.” 1 J 3,1 (BW)

Chrześcijanie przyjmowani są do Bożej rodziny. Biblia mówi: „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” Rz 8,16 (BW). „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.” Gal 4,4-5 (BW)

Ucz się od dzieci. Biblia mówi: Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.” Łk 18,16-17 (BW)

Aktualnie jesteś offline