Głupota

Głupotą jest zaprzeczanie istnieniu Boga. Biblia mówi: „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!” PS. 14,1 (BW)

Boże sprawy wydają się głupstwem dla tych, którzy nie wierzą w Jego istnienie. Biblia mówi: „Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” 1 KOR. 2,14 (BW)

Głupiec nie panuje nad sobą. Biblia mówi: „Głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza.” PRZYP. 29,11 (BW)

Głupcy mówią za dużo. Biblia mówi: „Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie.” PRZYP. 10,8 (BW). „Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta.” PRZYP. 17,28 (BW)