Uczciwość

Bóg miłuje prawdę i chce, abyśmy byli uczciwi. Biblia mówi: „Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się.” PRZYP. 12,22 (BW). „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę...” Ef 4,25 (BW)

Plotki i oszczerstwa sprawiają ból i pozostawiają trwałe ślady podobnie jak rany fizyczne. Biblia mówi: „Młotem, mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu.” Prz 25,18 (BW)

Bóg oczekuje od nas uczciwości i bezstronności w transakcjach biznesowych. Biblia mówi: „Dwojakie odważniki są ohydą dla Pana, a fałszywe wagi to rzecz niedobra.” Prz 20,23 (BW)

Bądź uczciwy i szczery. Biblia mówi: „Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca.” 1 Tes 2,3-4 (BW). „Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi.” 2 Kor 8,21 (BW)

W dwóch, z dziesięciu przykazań, jest mowa o uczciwości. Biblia mówi: „Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.” 2 Moj 20,15-16 (BW)

Przywódcy cenią tych, którzy mówią prawdę. Biblia mówi: „Sprawiedliwe wargi podobają się królowi, kocha on tego, kto mówi szczerze.” Prz 16,13 (BW)

Szczerość jest cenniejsza od pochlebstwa. Biblia mówi: „Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający.” Prz 28,23 (BW)

Błogosławione są dzieci, które mają uczciwych rodziców. Biblia mówi: „Sprawiedliwy postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci.” Prz 20,7 (BW)

Mów prawdę. Biblia mówi: „Zły wpada w pułapkę z winy warg, lecz sprawiedliwy wychodzi cało z nieszczęścia. Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce.” Prz 12,13-14 (BW)

Zysk osiągnięty w nieuczciwy sposób sprawia chwilową przyjemność. Biblia mówi: „Smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego usta są pełne piasku.” Prz 20,17 (BW)

Bogactwa zdobyte nieuczciwie nie trwają wiecznie. Biblia mówi: „Kto skarby gromadzi posługując się kłamstwem, ten na wiatr poluje i wpadnie w sidła śmierci.” Prz 21,6 (BWP)

Postępuj zgodnie z wolą Bożą. Biblia mówi: „Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się.” Prz 11,1 (BW)

Bóg najbardziej ceni uczciwość. Biblia mówi: „Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.” Prz 21,3 (BT)

Aktualnie jesteś offline