Rozwiązywanie problemów

Pierwszą zasadą rozwiązywania problemów jest sprawdzenie faktów. Biblia mówi: „Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę.” Przyp 18,13 (BW)

Drugą zasadą rozwiązywania problemów jest otwarcie na nowe pomysły i rozwiązania. Biblia mówi: „Serce rozumnego poszukuje wiedzy, a uszy mądrych są żądne poznania.” Przyp 18,15 (BWP)

Trzecią zasadą rozwiązywania problemów jest wysłuchanie opinii wszystkich zaangażowanych stron. Biblia mówi: „Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki.” Przyp 18,17 (BW)

Jak powinniśmy reagować na problemy? Zaakceptuj fakt, że nie można uniknąć wszystkich problemów i że dzięki trudnościom wzrastasz duchowo. Biblia mówi: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.” Jk 1,2-4 (BW)

Problemy świadczą o tym, że jesteśmy przygotowywani do Królestwa Bożego. Biblia mówi: „...Radujemy się waszą cierpliwością i wytrwałością wiary mimo prześladowań i ucisków. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Bożego, a ich znoszenie sprawia, że stajecie się godnymi królestwa Bożego, dla którego cierpicie.” 2 Tes 1,4-5 (BWP)

Jak możemy radzić sobie z problemami? Bóg może nam w tym pomóc. Biblia mówi: „Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych.” Ps 145,14 (BW)

Jezus może uwolnić nas od problemów i trudności. Biblia mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” Mt 11,28 (BW)

Uwierz, że Bóg robi wszystko dla Twojego dobra. Biblia mówi: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Rz 8,28 (BW)

Zaufaj raczej Bogu niż sobie. Biblia mówi: „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!”. Przyp 3,5-6 (BW)

Czy rozwiązywanie problemów jest dla Ciebie trudne? Bóg Ci pomoże. Biblia mówi: „Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów. Trzeba jednak zawsze modlić się z wiarą, bez cienia wątpliwości. Kto bowiem poddaje się zwątpieniu, podobny jest do morskiej fali, miotanej wiatrem i przerzucanej z miejsca na miejsce. Człowiekowi takiemu niech się nawet nie wydaje, że uzyska coś od Pana.” Jk 1,5-7 (BWP)

Aktualnie jesteś offline