Rodzicielstwo

Dlaczego rodzice powinni przywiązywać ogromną wagę do wychowywania dzieci od ich najwcześniejszych lat życia? Biblia mówi: „Młodzieńca pouczaj o drodze jego życia, a nie zejdzie z niej nawet jako starzec.” Prz 22,6 (BWP).

Czego Bóg oczekuje od rodziców w sprawie wychowywania dzieci? Bóg pragnie, aby rodzice przekazywali swoim dzieciom chrześcijańskie wartości i byli dla nich przykładem zarówno w słowach jak i postępowaniu. Biblia mówi: „A przykazania, które ci dziś daję, niech będą w twoim sercu. Będziesz je przekazywał twoim dzieciom, będziesz o nich mówił zarówno przebywając w domu, jak i w czasie podróży, kładąc się spać i ze snu powstając.” Pwt 6,6-7 (BWP).

Bóg oczekuje od rodziców cierpliwości. Biblia mówi: „Rodzice, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, żeby czasem nie upadły na duchu.” Kol 3,21 (BWP).

Czego Bóg oczekuje od matki? Biblia mówi: „Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady.” Prz 31,26 (BW).

Stosowanie dyscypliny wobec dzieci świadczy o rodzicielskiej miłości. Biblia mówi: „Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go — w porę go karci.” Prz 13,24 (BT).

Dzięki łagodnym, ale stanowczym pouczeniom dzieci nabywają mądrości. Biblia mówi: „Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki” Prz 29,15 (BT).

Celem stosowania dyscypliny nie jest wyrządzanie dzieciom krzywdy ale pomoc w rozwoju i prawidłowym kształtowaniu ich charakterów. Biblia mówi: „Wy zaś, ojcowie, ze swej strony nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać. Wychowujcie je pouczając i karcąc w duchu Pańskim.” Ef 6,4 (BWP).

Dzieci często ponoszą konsekwencje grzechów swoich rodziców. Biblia mówi: „Swoją łaskawość okazuje ludziom aż po tysiączne pokolenia, przebacza ich niegodziwość, niewierność i grzech. Ale nie pozostawia ich bez żadnej kary. Za występki ojców będą odpowiadać synowie i wnuki aż po trzecie i czwarte pokolenie.” 2 Moj 34,7 (BWP).

Czego Bóg oczekuje od dzieci? Biblia mówi: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.” Ef 6,1 (BW).

Aktualnie jesteś offline