Ofiarność

Nasza ofiarność cieszy Boga. Biblia mówi: „Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety, i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki i kolczyki, i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote, i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu.” Wj 35,22 (BW).

Nasza hojność cieszy Boga. Biblia mówi: „A niektórzy z naczelników rodów, doszedłszy do domu Pańskiego w Jeruzalemie, złożyli dla domu Bożego dobrowolne dary, aby można go było postawić na dawnym jego miejscu. Według swojej możności dali na fundusz odbudowy sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm w złocie, pięć tysięcy min w srebrze i sto szat kapłańskich.” Ezd 2,68-69 (BW).

Bóg błogosławi tym, którzy mając niewiele dzielą się z innymi i składają szczodre dary. Biblia mówi: „A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności” 2 Kor 8,1-2 (BW).

Dary powinny być zaplanowane i przygotowane wcześniej. Biblia mówi: „A gdy będziecie żąć zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim.” Kpł 19,9-10 (BW).

Poprzez składanie darów oddajemy Bogu cześć. Biblia mówi: „I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.” Mt 2,11 (BW).

Dary powinny być składane dobrowolnie. Biblia mówi: „Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.” 2 Kor 9,7 (BW).

Każdy powinien dawać tyle, na ile go stać. Biblia mówi: „Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma.” 2 Kor 8,12 (BW).

Wiele wymaga się od tych, którym wiele dano. Biblia mówi: „...Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.” Łk 12,48 (BW).

Bóg błogosławi tym, którzy oddają dziesięciny i składają dary. Biblia mówi: „Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach... Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.” Ml 3,8.10 (BW).

Kto hojnie daje, wiele otrzyma. Biblia mówi: „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.” Łk 6,38 (BT).

Bóg dał nam najwspanialszy dar. Biblia mówi: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3,16 (BW).

Aktualnie jesteś offline