Nawyki

Musimy zwalczać swoje złe nawyki zdecydowanie i z Bożą pomocą. Biblia mówi: „Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.” 1 JANA 3,7-9 (BW)

Złe przyzwyczajenia nie zasługują na litość. Biblia mówi: „Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim bogom narody, którymi zawładniecie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca.” 5 MOJŻ. 12,2-3 (BW)

Nabieraj dobrych nawyków i pielęgnuj w swoim życiu dobre przyzwyczajenia. Nabieraj w swoim życiu dobrych nawyków. Biblia mówi: „We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu...” TYT. 2,7-8 (BT)

Wyrabiaj w sobie nawyk skupiania swoich myśli na dobrych rzeczach. Biblia mówi: „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” FIL. 4,8 (BW)

Jakie dobre nawyki możemy w sobie wypracować? Oddawanie dziesięciny jest dobrym przykładem zwyczaju, od którego możemy zacząć. Biblia mówi: „Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole.” 5 MOJŻ. 14,22 (BW)

Jezus miał zwyczaj uczęszczania do synagogi w każdy sabat. Powinniśmy Go w tym naśladować. Biblia mówi: „I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.” ŁUK. 4,16 (BW)

Modlitwa jest cennym i dobrym nawykiem. Biblia mówi: „Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” 1 TES. 5,17-18 (BW)

Aktualnie jesteś offline