Naśladowanie Jezusa

Jeżeli chcemy naśladować Jezusa musimy podjąć taką decyzję i robić to. Biblia mówi: „I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim.” MAT. 4,19-20 (BW)

Jeżeli chcemy naśladować Jezusa musimy wyrzec się wielu rzeczy, które do tej pory sprawiały nam przyjemność. Biblia mówi: „Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.” MAT. 16,24 (BW)

Naśladowanie Jezusa oznacza przestrzeganie Jego przykazań. Biblia mówi: „Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.” 1 JANA 2,4 (BW)

Jeżeli nie naśladujemy Jezusa, naśladujemy Szatana. Biblia mówi: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.” MAT. 12,30 (BW)

Aktualnie jesteś offline