Litość

Pan lituje się nad nami. Biblia mówi: „I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają.” IZAJ. 30,18 (BW). „Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją”. PS. 103,13 (BW). „Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” MICH. 7,18-19 (BW)

Gdy zgrzeszymy, Bóg lituje się nad nami. Biblia mówi: „Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby; Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje!” PS. 6,3 (BW)

Ludzie dumni nie doświadczają Bożej litości i miłosierdzia. Biblia mówi: „A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” ŁUK. 18,13-14 (BW)

Aktualnie jesteś offline