Imiona

Bardzo często imiona w Biblii obrazowały charakter osoby. Biblia mówi: „Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.” Rdz 32,27-28 (BW).

Oddając cześć imieniu Boga, oddajesz cześć Bogu. Biblia mówi: „A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was! I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Wj 3,14-15 (BW).

Bóg ukarze tych, którzy nie szanują Jego imienia. Biblia mówi: „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.” Wj 20,7 (BW).

Imię Jezusa jest źródłem wiary i uzdrowienia. Biblia mówi: „Przez wiarę w imię jego wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich.” Dz 3,16 (BW).

Przez imię Jezusa jesteśmy zbawieni. Biblia mówi: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” Dz 4,12 (BW).

Aktualnie jesteś offline