Ewangelia

Powinniśmy głosić prawdziwą Ewangelię, nie możemy jej zmieniać ani fałszować. Biblia mówi: „Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka.” 2 Kor 4,2 (BT).

Jeżeli już wiem, że Jezus za mnie umarł, co wtedy? Teraz powinienem w Niego uwierzyć. Biblia mówi: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. J 1,12 (BW). „W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym”. Ef 1,13 (BW).

Ewangelia wymaga od nas podjęcia decyzji, która zmieni nasze życie. Biblia mówi: „Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego”. 1 Tes 1,4-5 (BW).

Jezus kazał nam głosić ewangelię wszystkim ludziom na ziemi. Biblia mówi: „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Mt 28,18-19 (BW).

Nie wstydź się ewangelii i rozgłaszaj ją bez zażenowania. Biblia mówi: „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka”. Rz 1,16 (BW).

Aktualnie jesteś offline