Depresja

Rozmyślanie o Słowie Bożym i Jego obietnicach pomaga pokonać uczucie przygnębienia (depresji). Biblia mówi: „Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich. ...To jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia.” PS. 119,48.50 (BW)

Modlitwa jest kluczem do zwalczania przygnębienia. Biblia mówi: „...Pan usłyszał głos płaczu mojego. Wysłuchał Pan błaganie moje, Przyjął Pan modlitwę moją.” PS. 6,9-10 (BW)

W chwilach przygnębienia przypominaj sobie o wszystkich błogosławieństwach, którymi Bóg Cię obdarzył. Biblia mówi: „Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za jego cuda dla synów ludzkich, Napoił bowiem duszę pragnącego, A duszę głodnego napełnił dobrem!” PS. 107,8-9 (BW)

Wychwalanie naszego Boga pomaga pokonać uczucie przygnębienia. Biblia mówi: „Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.” PS. 34, 2-5 (BW)

Chrześcijańska muzyka może pomóc rozproszyć obawy i pokonać uczucie przygnębienia. Biblia mówi: „Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!” PS. 33,1-3 (BW)

Uczucie przygnębienia i depresji nie będą trwały wiecznie. Biblia mówi: „...I jeśli nawet płacze człowiek wieczorem, ranek przywraca mu radość.” PS. 30,5 (BWP)

Przestrzeganie Bożych przykazań zapewnia pokój tym, którzy są przygnębieni. Biblia mówi: „Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, Na niczym się nie potkną.” PS. 119,165 (BW)

Aktualnie jesteś offline