Uleganie pokusom

Módlmy się, abyśmy nie ulegali pokusom. Biblia mówi: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.” Mt 26,41 (BW).

Nie wkraczaj na drogę zła. Biblia mówi: „Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi! Unikaj jej i nie wchodź na nią; odwróć się od niej i omiń ją!” Prz 4,14-15 (BW).

Nie naśladuj ludzi niewierzących i nie pozwalaj, aby mieli na ciebie wpływ. Biblia mówi: „Synu mój, gdy będą cię zwabiać ku sobie grzesznicy, nie waż się iść za nimi!” Prz 1,10 (BWP).

Człowiek, który podąża drogą sprawiedliwości nie ulega grzechowi. Biblia mówi: „Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach; jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody.” Iz 33,15-16 (BW).

Nie musisz ulegać pokusom. Biblia mówi: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” 1 Kor 10,13 (BW).

Nie pozwalaj, aby szatan miał na ciebie wpływ. Biblia mówi: „Nie dopuśćcie do tego, by diabeł wziął nad wami górę.” Ef 4,27 (BWP).

Nie istnieje żaden kompromis pomiędzy dobrem i złem. Możemy służyć tylko, albo Bogu, albo szatanowi. Biblia mówi: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.” Mt 12,30 (BW).

Aktualnie jesteś offline