Uczęszczanie do kościoła

Bóg jest wspaniały i godny naszego wysławiania. Biblia mówi: „Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.” Ps 100,4-5 (BW)

Uczęszczajmy do kościoła aby tam znaleźć Pana i rozmyślać o Jezusie. Biblia mówi: „O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.” Ps 27,4 (BW)

Uczęszczanie do kościoła jest ważne szczególnie teraz, w czasach ostatecznych. Biblia mówi: „Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” Hbr 10,25 (BW)

Bóg obiecał, że będzie obecny na każdym, nawet małym, spotkaniu osób wierzących. Biblia mówi: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” Mt 18,20 (BW)

Cieszmy się i korzystajmy z tego, że możemy wysławiać Pana bez żadnych ograniczeń i sankcji prawnych. Biblia mówi: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy!” Ps 122,1 (BW)

Uczęszczajmy do kościoła aby słuchać i uczyć się. Biblia mówi: „Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, i nastaw się na słuchanie...” Koh 4,17 (BW). „Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki” Prz 1,5 (BW)

Chodzimy do kościoła aby spotkać się z Bogiem. Biblia mówi: „Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!” Ha 2,20 (BW)

Powinniśmy naśladować Jezusa, który w każdy Sabat uczęszczał do synagogi. Biblia mówi: „I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.” Łk 4,16 (BW)

Aktualnie jesteś offline