Tysiąclecie

Przy powtórnym przyjściu Chrystusa, wierzący zostaną zabrani do nieba. Okres ten znany jest także jako „milenium”. Biblia mówi: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.” 1 Tes 4,16-17 (BW).

Podczas powtórnego przyjścia Chrystusa grzesznicy będą zrozpaczeni i przerażeni. Biblia mówi: „I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?” Ap 6,16-17 (BT).

Przywódca niewierzących będzie zniszczony przez blask nadchodzącego Chrystusa, a pozostali grzesznicy zginą od Jego miecza. Biblia mówi: „A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.” 2 Tes 2,8 (BW). „A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.” Ap 19,21 (BW)

Ponieważ sprawiedliwi zostaną zabrani, aby przebywać z Panem, a grzesznicy zostaną zniszczeni podczas Jego przyjścia, ziemia pozostanie przez jakiś czas niezamieszkana. Biblia mówi: „Spojrzałem na ziemię — a oto pustka i próżnia, ku niebu — a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry — a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki — a one się chwiały. Spojrzałem — a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały.” Jr 4,23-25 (BW).

Grzesznicy pozostaną w grobach przez tysiąc lat. Biblia mówi: „[...] Wszyscy oni (ludzie Boży) zmartwychwstali i przez tysiąc lat królowali z Chrystusem. Natomiast nie ożyli inni spośród zmarłych, dopóki nie upłynęło tysiąc lat. Było to pierwsze zmartwychwstanie.” Ap 20,4-5 (BWP).

Gdy święci będą przebywać w niebie, a grzesznicy będą leżeć w grobach, szatan będzie uwiązany na opustoszałej ziemi przez tysiąc lat. Biblia mówi: „I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.” Ap 20,1-3 (BW).

Pod koniec okresu tysiąclecia święte miasto Boga zostanie przeniesione z nieba na ziemię. Biblia mówi: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.” Ap 21,1-3 (BW).

Uwolniony Szatan i grzesznicy, którzy zmartwychwstaną, spróbują zdobyć miasto Boże. Biblia mówi: „A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane...” Ap 20,7-9 (BW).

Wtedy zostaną zniszczeni przez ogień z nieba. Biblia mówi: „...I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.” Ap 20,9 (BW).

Aktualnie jesteś offline