Talizmany

Wielu ludzi wierzy, że talizmany posiadają magiczną siłę i lecznicze właściwości. Niektórzy wierzą, że talizmany posiadają pozytywną energię, która wpływa na wzrost życia duchowego. W mniemaniu ich właścicieli talizmany przekazują pozytywne wibracje, które napełniają ich poczuciem spokoju i bezpieczeństwa.

Talizmanami mogą być kamienie, kryształy, krzyże celtyckie lub inna mistyczna biżuteria. Talizmany, czy inaczej amulety, były bardzo rozpowszechnione wśród starożytnych kultur i ludów pogańskich opisywanych w Starym Testamencie. Miały postać małych wisiorków przyczepionych do naszyjnika lub bransolety i były noszone w celu ochrony właściciela przed negatywną energią, złem i chorobą. Miały również przynosić mu szczęście i powodzenie.

Bóg ostrzegał i zapowiadał karę dla fałszywych proroków Izraela, którzy w swoim odstępstwie naśladowali pogańskie praktyki i nosili amulety. Biblia mówi: „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie. Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz — i poznacie, że Ja jestem Pan”. Ez 13,18;20-21 (BW).

Musimy być świadomi faktu, że większość osób, które rozpowszechniają i reklamują lecznicze właściwości talizmanów są zaangażowani w praktyki okultystyczne. Co Bóg mówi na temat uprawiania okultyzmu? Biblia mówi: „Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daje wam Jahwe, wasz Bóg, strzeżcie się, żebyście nie zaczęli naśladować bezbożności mieszkających tam ludów. Niech nie będzie u was nikogo, kto by kazał przeprowadzać przez ogień swego syna lub swą córkę; kto by uprawiał wróżbiarstwo, zabobony, magię i czary; kto by praktykował zaklęcia, zasięgał porad wywoływaczy duchów, szarlatanów i pytał o radę zmarłych. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Jahwe i z powodu tych właśnie bezbożności Jahwe, twój Bóg, usunie owe ludy z twojej drogi”. Pwt 18,9-12 (BWP).

Cuda i cudowne znaki mogą być często dziełem Szatana. Biblia mówi: „A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić”. 2 Tes 2,9-10 (BW).

Bóg jest źródłem prawdziwego uzdrowienia. Biblia mówi: „Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością”. Ps 103,2-4 (BW).

Przy powtórnym przyjściu Chrystusa, wyznawcy okultyzmu nie będą wpuszczeni do świętego miasta, Nowego Jeruzalem. Biblia mówi: „Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je”. Ap 22,14-15 (BW).

Aktualnie jesteś offline