Szacunek

Bóg zna prawdziwą wartość każdego człowieka. Biblia mówi: „Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, Ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, Lecz Bóg jest sędzią, Tego poniża, tamtego wywyższa.” Ps 75,6-7 (BW)

Powinniśmy szanować się wzajemnie. Biblia mówi: „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku”. Rz 12,10 (BW)

Zgodnie z jednym z Bożych przykazań powinniśmy szanować naszych rodziców. Biblia mówi: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” 2 Moj 20,12 (BW)

Aktualnie jesteś offline