Owoce Ducha

Dobre owoce możemy wydawać tylko wtedy, gdy trwamy w Chrystusie i jesteśmy Mu wierni. Biblia mówi: „Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.” JAN 15,4-5 (BW)

Jakich owoców Bóg od nas oczekuje? Biblia mówi: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość...” GAL. 5,22-23 (BW)

Człowiek zbiera to, co zasieje. Biblia mówi: „Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.” GAL. 6,7 (BW)

Poznamy człowieka po jego uczynkach. Biblia mówi: „Tak więc po owocach poznacie ich.” MAT. 7,20 (BW)

Aktualnie jesteś offline