Rozważania

Rozważanie nad Słowem Bożym jest bardzo ważną częścią chrześcijańskiego życia, albowiem Biblia mówi: „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło”. Joz 1,8 (BW).

Chrześcijanie będą mieli żywe, rosnące zainteresowanie przechowywaniem w umyśle biblijnych prawd. Biblia mówi: „Szczęśliwy mąż... (który) ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą”. Ps 1,2 (BT).

Jezus dał nam przykład rozważania i modlitwy. Biblia mówi: „A On oddalał się na miejsca samotne i trwał na modlitwie”. Łk 5,16 (BWP).

Rozważania pogłębią zrozumie biblijnych prawd. Pismo Święte mówi: „Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego”. 2 Tm 2,7 (BW).

Właściwe zrozumienie prowadzi do wydania owoców chrześcijańskiego drzewa: miłości, wiary, łaski, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, łagodności i wstrzemięźliwości. Każdy kto rozważa Słowo Boże będzie „jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się”. Ps 1,3 (BW).

Aktualnie jesteś offline