fbpx

Rozmowa

Rozmowy powinny być prowadzone uprzejmie i taktownie. Biblia mówi: „Niech słowo wasze będzie zawsze miłe i trafne, tak byście każdemu odpowiadali jak należy.” Kol 4,6 (BWP) Nasze rozmowy będą bardziej wartościowe, gdy będziemy uważnie słuchać innych. Biblia mówi: „Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.” Jk 1,19 (BW)