Randki

Z jakimi osobami powinniśmy się umawiać? Biblia mówi: „Nie poddawaj się młodzieńczym zachciankom, natomiast — wraz z tymi, którzy czystym sercem zwracają się do Pana — zabiegaj usilnie o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój” 2 Tm 2,22 (BWP)

Nie powinniśmy umawiać się z kimś, kto nie kocha Boga. Biblia mówi: „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?” 2 Kor 6,14-15 (BT) „Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili?” Am 3,3 (BW)

Nie umawiaj się z kimś, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem ale nie żyje zgodnie z naukami Chrystusa. Biblia mówi: „Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali.” 1 Kor 5,11 (BW)

Unikaj randek z kimś, kto łatwo wpada w złość. Biblia mówi: „Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym” Przyp 22,24 (BW)

Nie umawiaj się na randki z człowiekiem leniwym. Biblia mówi: „Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który gnuśnieje bezczynnie i lekceważy sobie pouczenia, jakie otrzymaliście od nas.” 2 Tes 3,6 (BWP)

Pamiętaj, że wewnętrzne piękno jest wartością największą. Biblia mówi: „Zabiegajcie raczej o wasze wewnętrzne piękno, o spokój i łagodność ducha — rzeczy tak bardzo cenne w oczach Boga.” 1 P 3,4 (BWP)

Umawiaj się z człowiekiem, który podobnie jak ty, wielbi Boga i żyje według Jego zasad. Biblia mówi: „A Bóg, od którego pochodzą cierpliwość i odwaga, niech sprawi, abyście mogli żyć we wzajemnej zgodzie naśladując Chrystusa Jezusa i abyście wszyscy razem wspólnym głosem wychwalali Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.” Rz 15,5-6 (BWP)

Umawiaj się na randki z osobą, która będzie dla Ciebie wsparciem i razem z Tobą będzie kroczyła drogą Bożą. Biblia mówi: „Jeżeli tedy mogę was o coś prosić przez wzgląd na jedność z Chrystusem, jeżeli [Jego] miłość posiada jakąś moc przekonywającą, jeżeli jest jakaś wspólnota w Duchu [Świętym], jeżeli istnieje jakieś współczucie jednych dla drugich, to [proszę was:] zechciejcie być dla mnie powodem do radości! Niech zaistnieje wśród was jedność dążeń, tożsamość miłości, wspólnota ducha i zbieżność pragnień.” Flp 2,1-2 (BW)

Umawiając się z kimś, nie przestawaj troszczyć się o innych i im pomagać. Biblia mówi: „Niech nikt nie szuka tylko własnego dobra, lecz niech myśli o sprawach innych.” Flp 2,4 (BW)

Twój związek z partnerem powinien rozwijać się stopniowo. Biblia mówi: „I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością.” 2 P 1,5-7 (BW)

Czego powinniśmy unikać na randkach. Biblia mówi: „Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości” Rz 13,13 (BW)

Współżycie seksualne nie powinno być częścią twoich randek. Biblia mówi: „Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana... Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.” 1 Kor 6,13;18 (BW)

Trwaj w czystości. Biblia mówi: „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty” 1 J 3,3 (BW)

Dla naszego dobra, seksualne pragnienia i praktyki powinny zostać poddane kontroli Bożej. Biblia mówi: „Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga” 1 Tes 4,3-5 (BW)

Co powinieneś zrobić jeżeli posunąłeś się już zbyt daleko w swoich kontaktach z partnerem?

Po pierwsze, przyznaj, że popełniłeś grzech. Biblia mówi: „Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.” PS. 51, 4-5 (BW)

Po drugie, proś o przebaczenie grzechu — Bóg mówi, że możesz zacząć wszystko od początku. Biblia mówi: „Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś! Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!” Ps 51, 7-10 (BW)

Po trzecie, uwierz, że Bóg rzeczywiście przebaczył Ci Twoje grzechy i nie czuj się dłużej winny. Biblia mówi: „Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia.” Ps 32,1-7 (BW)

Bóg ma dla Ciebie partnera. Biblia mówi: „Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.” 1 Moj 2,18 (BW)

Proś Boga o dobrego partnera/dobrą partnerkę. Biblia mówi: „Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana.” Prz 19,14 (BW)

Bóg da Ci to, czego pragnie Twoje serce. Biblia mówi: „Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!” Ps 37,4 (BW) „...wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.” Mt 6,8 (BW)

Aktualnie jesteś offline