Randki a seks

Czego powinniśmy unikać na randkach? Biblia mówi: „Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości” Rz 13,13 (BW)

Współżycie seksualne nie powinno być częścią naszych randek. Biblia mówi: „Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana... Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.” 1 Kor 6,13;18 (BW)

Trwaj w czystości. Biblia mówi: „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty” 1 J 3,3 (BW)

Dla naszego dobra, seksualne pragnienia i praktyki powinny zostać poddane kontroli Bożej. Biblia mówi: „Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga” 1 Tes 4,3-5 (BW)

Co powinieneś zrobić jeżeli posunąłeś się już zbyt daleko w swoich kontaktach z partnerem?

Po pierwsze, przyznaj, że popełniłeś grzech. Biblia mówi: „Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.” Ps 51, 4-5 (BW)

Po drugie, proś o przebaczenie grzechu — Bóg mówi, że możesz zacząć wszystko od początku. Biblia mówi: „Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś! Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!” Ps 51, 7-10 (BW)

Po trzecie, uwierz, że Bóg rzeczywiście przebaczył Ci Twoje grzechy i nie czuj się dłużej winny. Biblia mówi: „Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia.” Ps 32,1-7 (BW)

Aktualnie jesteś offline