Przywództwo

Dobrzy przywódcy rozdzielają zadania i doceniają pracę innych. Biblia mówi: „A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan, tak je zrobili; więc pobłogosławił ich Mojżesz.” Wj 30,43 (BW).

Dobrzy przywódcy znają swoje możliwości i ograniczenia. Biblia mówi: „W owym czasie rzekłem do was: Nie mogę już sam was nosić.” Pwt 1,9 (BW).

Prawdziwi przywódcy usługują innym. Biblia mówi: „On zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący.” Łk 22,25-26 (BW).

Ciężko pracując, przywódcy powinni być przykładem dla innych. Biblia mówi: „...U nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem; nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania.” 1 Tes 3,8-9 (BW).

Swoich pracowników i osoby, które Ci podlegają traktuj w taki sposób, w jaki sam chciałbyś być traktowany. Biblia mówi: „A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy.” Łk 6,31 (BW).

Bycie przywódcą nie jest łatwe, ale nie poddawaj się. Biblia mówi: „Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki.” 2 Krn 15,7 (BW).

Dobry przywódca słucha Bożych rad. Biblia mówi: „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” Iz 30,21 (BW).

Jaki powinien być przywódca Bożego kościoła? Biblia mówi: „Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie.” 1 Tm 3,1-7 (BW).

Bóg oferuje pomoc przywódcom, którzy sobie nie radzą. Biblia mówi: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.” Jk 1,5 (BW).

Dobrzy przywódcy potrafią planować. Biblia mówi: „Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć.” Łk 14,28-30 (BW).

Dobry przywódca słucha rad. Biblia mówi: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie.” Prz 15,22 (BW).

Dobry przywódca powinien ćwiczyć cierpliwość. Biblia mówi: „Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.” Prz 16,32 (BW).

Aktualnie jesteś offline