Przemoc seksualna

Jakie prawo zabrania fizycznego i słownego znęcania się nad współmałżonkiem? Biblia mówi: „Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi.” Kol 3, 19 (BW).

Bóg zabrania kazirodztwa. Biblia mówi: „Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość.” Kpł 18, 6 (BW).

Przemoc jest cechą osoby niewierzącej. Biblia mówi: „Z owocu swoich ust człowiek spożywa dobre, lecz pragnieniem niewiernych jest gwałt.” Prz 13, 2 (BW).

Nie powinniśmy podziwiać i naśladować ludzi, którzy stosują przemoc fizyczną lub słowną wobec innych. Biblia mówi: „Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi.” Prz 3, 31 (BW).

Ludzie, którzy obrażają innych słowami, objawiają tym swój prawdziwy charakter i odbiorą za to zapłatę. Biblia mówi: „Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę.” Prz 13, 3 (BW).

Bóg daje ukojenie tym, którzy są ofiarami przemocy. Biblia mówi: „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia, Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego, Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę, Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.” Ps 91, 1-16 (BW).

Bóg pomaga tym, którzy są ofiarami przemocy i kocha ich. Biblia mówi: „...Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych.” Ps 146, 8 (BW).

Ludzie, którzy stosują przemoc wobec innych, otrzymają sprawiedliwą zapłatę za swoje uczynki. Biblia mówi: „On odpłaci im za niegodziwość, A z powodu złości wytraci ich; Wytraci ich Pan, Bóg nasz.” Ps 94, 23 (BW).

Bóg obiecał nam bezpieczeństwo i spokojny sen. Biblia mówi: „Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.” Prz 3, 21-24 (BW).

Aktualnie jesteś offline