Proroctwa

Proroctwa nie pochodzą od człowieka ale od Boga. Biblia mówi: „Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.” 2 P 1,21 (BT).

Proroctwa mówią nam dokładnie co się stanie w przyszłości. Biblia mówi: „Oto już się spełniły pierwsze zapowiedzi, teraz zaś nowe zwiastuję zdarzenia. Nim jeszcze na dobre dziać się wśród was poczną, ogłoszę wam wszystkie dokładnie.” Iz 42,9 (BWP).

Bóg objawił swoje plany prorokom. Biblia mówi: „Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.” Am 3,7 (BW).

Aktualnie jesteś offline