Pracownicy

Pracownicy powinni pracować tak ciężko, jakby pracowali dla samego Boga. Biblia mówi: „Spełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu, a nie ludziom. Bądźcie też przekonani, że każdy — czy to niewolnik, czy wolny — jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma również [w postaci dobra] zapłatę od Pana.” Ef 6,7-8 (BWP).

Pracownicy powinni być godni zaufania. Biblia mówi: „Czym jest chłodzący śnieg w czasie żniwa, tym jest godny zaufania posłaniec dla tego, kto go posyła, gdyż pokrzepia duszę swojego pana.” Prz 25,13 (BW).

Chrześcijanie powinni być znani z tego, że pracują uczciwie i najlepiej jak potrafią. Biblia mówi: „Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga.” Tt 2,9-10 (BW).

Czy nasze nastawienie do pracy ma jakieś znaczenie? Biblia mówi: „Cokolwiek czynicie, wkładajcie w to całe serce, tak jak zwykł człowiek trudzić się dla Pana, a nie dla ludzkiego oka.” Kol 3,23 (BWP).

Wykorzystywanie pracowników przez pracodawców nie uchodzi uwagi Boga. Biblia mówi: „Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów.” Jk 5,4 (BW).

Człowiek, który nie chce pracować na utrzymanie swojej rodziny zapiera się swojej wiary. Biblia mówi: „A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.” 1 Tm 5,8 (BW).

Aktualnie jesteś offline