Pożyczki

Przy zaciąganiu pożyczek pamiętaj o Bożym ostrzeżeniu. Biblia mówi: „Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.” PRZYP. 22,7 (BW)

Biblia radzi, aby nie poręczać kredytów i pożyczek. Biblia mówi: „Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi, bo jeżeli nie masz czym zapłacić, zabiorą łóżko spod ciebie.” PRZYP. 22,26-27 (BW)

Co Biblia mówi o spłacaniu pożyczonych pieniędzy? Biblia mówi: „Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.” RZYM. 13,7-8 (BW)

Aktualnie jesteś offline