Poświęcenie

Jak powinno wyglądać nasze poświęcenie Bogu? Powinniśmy traktować Boga jako naszego najbliższego przyjaciela. Biblia mówi: „I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.” Jk 2,23 (BW).

Nasze poświęcenie Bogu powinno być szczere i całkowite. Biblia mówi: „A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.” 1 Krn 28,9 (BW).

Jezus powiedział: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.” Mt 12,30 (BW).

Ci, którzy szukają Boga z całego swojego serca nazwani są „błogosławionymi”. Biblia mówi: „Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca” Ps 119,2 (BW).

Aktualnie jesteś offline