Popularność

Popularność nie zapewnia szczęścia. Biblia mówi: „Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.” Łk 6,26 (BW).

Bądź wierny Bogu nawet jeżeli naśladowanie Chrystusa nie jest popularne. Biblia mówi: „A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich, i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.” J 2,23-25 (BW).

Ci, którzy wiernie głoszą Słowo Boże nie wygrają żadnych konkursów popularności. Biblia mówi: „My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.” 1 J 4,6 (BW).

Aktualnie jesteś offline