fbpx

Pomoc

W trudnych sytuacjach i doświadczeniach Bóg zawsze nam pomoże. Biblia mówi: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.” PS. 46,2 (BW) Wzajemna pomoc jest ważnym elementem życia chrześcijańskiego. Biblia mówi: „Jedni drugich ciężary noście, bo tak postępując wypełnicie nakazy Chrystusa.” GAL. 6,2 (BW). „Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie... pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.” 1 TES. 5,11.14 (BW) Bóg usłyszy Twoje wołanie o pomoc. Biblia mówi: „Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go! ...Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego Ani nie ukrył przed nim oblicza swego, Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go....” PS. 22,23-24 (BW)