Pomoc chorym i cierpiącym

Jezus nauczał, że powinniśmy bezinteresownie opiekować się ubogimi i chorymi. Biblia mówi: „Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.” Łk 14,13-14 (BW).

Bóg spodziewa się, że będziemy dbali o chorych i cierpiących. Biblia mówi: „I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa.” Ga 4,14 (BW).

Gdy pomagamy innym ludziom, pomagamy Bogu. Biblia mówi: „A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” Mt 25,40 (BW).

Aktualnie jesteś offline